Nabídka služeb

foto4

Ocenění nemovitostí

Cílem znaleckého ústavu ZUOM je nabídnout klientům služby nejvyšší kvality a širokého rozsahu v oblasti ocenění nemovitostí. Jsme připraveni realizovat ocenění pro komerční účely, pro daňové účely i pro účely soudních sporů.

Ocenění nemovitostí podle cenových předpisů pro účely:

 • převodu a přechodu vlastnictví nemovitostí (koupě, prodej, darování, dědictví)
 • zřízení věcných břemen
 • zřízení zástavního práva

Tržní ocenění nemovitostí pro účely:

 • zjištění reálné ceny zástav pro bankovní domy (hypoteční a komerční úvěry)
 • stanovení reálných tržních cen (pro potřeby občanů, podnikatelů, státních institucí a soudů)
 • majetkového vkladu do obchodních společností (navýšení jmění, sloučení, splynutí, konkurzu atd.)
 • zjištění vypořádacího spoluvlastnického podílu

 Typy oceňovaného nemovitého majetku (včetně areálů):

 • rezidenční nemovitosti (rodinné domy, bytové domy)
 • rekreační nemovitosti
 • nebytové prostory v budovách a halách
 • průmyslové stavby
 • zemědělské stavby
 • dopravní stavby
 • občanské stavby inženýrské stavby
 • speciální průmyslové stavby
 • pozemky (včetně zemědělských a lesních)

 Oceňování ve zvláštních případech:

 • restituce a soudní rehabilitace
 • zjištění výše majetkové újmy
 • pro dělení spoluvlastnictví
 • pro účetnictví
 • pro pojišťovny