O společnosti

Znalecký ústav ZUOM spol. s r.o. byl založen v roce 2014 třemi soudními znalci s dlouholetou zkušeností v oboru. V roce 2015 byla společnost transformována na akciovou společnost. Ústav je kvalifikovaný pro znaleckou činnost.

Jako předmět podnikání byla zapsána znalecká činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí a oceňování podniků.

Společnost ZUOM a.s. rovněž využívá služeb řady externích spolupracovníků, jimiž jsou převážně soudní znalci s mnohaletou praxí. Všichni jsou také odhadci s rozsáhlými zkušenostmi, spolupracující s většinou bank v ČR.

Působnost znaleckého ústavu ZUOM zahrnuje celou Českou republiku.

foto3